Novinárske vozidlá

Stručné podmienky zapožičiavania vozidiel importéra Porsche Slovakia, spol. s r.o. 

Vozidlá sa zapožičiavajú zástupcom médií po dohode s marketing/PR manažérom Volkswagen Osobné vozidlá/Volkswagen Úžitkové vozidlá

  1. Podmienkou zapožičania vozidla zástupcom médií je uzatvorenie Zmluvy o zapožičaní vozidla medzi zástupcom médií, ktorý si vozidla na účely novinárskeho testu požičiava, a importérom Porsche Slovakia, spol. s r.o., a jej dodržiavanie v plnom znení.
  2. Štandardná doba zapožičania testovaného vozidla je 7 kalendárnych dní
  3. Prevzatie testovaného vozidla sa deje vždy v pondelok po 15:00 na adrese Vajnorská 160, Bratislava, ak nie je so zástupcom importéra dohodnuté inak .
  4. Vrátenie testovaného vozidla sa deje vždy v pondelok do 9:00 na adrese Vajnorská 160, Bratislava, ak nie je so zástupcom importéra dohodnuté inak.
  5. Testované vozidlo sa do rúk zástupcu média odovzdáva vždy vyčistené, plne natankované/nabité a vybavené povinnou výbavou a špecifickými nástrojmi ktoré sú uvedené vo výbave vozidla.
  6. Testované vozidlo je poistené (PZP, havarijné poistenie) a vybavené diaľničnou známkou, platnou pre územie Slovenskej republiky. V prípade vycestovania do zahraničia si zástupca médií hradí zahraničnú známku individuálne.
  7. V prípade špecifických požiadaviek na zapožičanie testovaného vozidla (doba zapožičania, cesta mimo územia SR a pod.) je tieto požiadavky potrebné vopred dohodnúť so zástupcom importéra.

Novinárske vozidlá Volkswagen Osobné nájdete TU :

Novinárske vozidlá Volkswagen Úžitkové nájdete TU :